Latvijas Kvalitātes Biedrība

27.februāris - Vispasaules NVO diena

Latvijas Kvalitātes biedrība kā biedrības "Latvijas Pilsoniskās alianse" (eLPA) biedrs aicina 27.februārī atzīmēt Vispasaules NVO dienu.

Vispasaules NVO diena

Tā ir Latvijā radusies iniciatīva, kas tika aizsākta 2009.gadā un to iniciēja Mārcis Liors Skadmanis un biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" (eLPA).
Aicinām 27.februārī uz brīdi apstāties savā ikdienas skrējienā un uzslavēt pašiem sevi par paveiktajiem nozīmīgajiem darbiem, un atzīmēt Vispasaules NVO dienu, jo svinībām ir iemesls:

 • - Latvijas NVO saimē ir vairāk nekā 21 000 NVO;
  - Latvijas NVO kopīgi sniedz cilvēkiem iespējas uzlabot savu un citu sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti, tiem profesionāli pašapliecināties un augt kā personībām;
  - Latvijas NVO nodrošina darba vietas gandrīz 13 000 cilvēku;
  - Latvijas NVO popularizē demokrātiskas vērtības;
  - Latvijas NVO rūpējas par cilvēku drošību, labsajūtu un cilvēces nākotni;
  - Latvijas NVO aicina arī līdzcilvēkus būt pilsoniski aktīviem un iesaistīties dažādos sabiedriski nozīmīgos procesos.

Šogad Latvijas NVO var arī atzīmēt 2016.gadā notikušos nozīmīgos pavērsienus NVO dzīvē, piemēram, Nacionālā NVO fonda izveidi, Brīvprātīgā darba likuma stāšanos spēkā, likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izmaiņu apturēšanu, kas paredzēja nesamērīgu nodokļu slogu gan NVO, gan uzņēmējiem, un citus pilsoniskās sabiedrības panākumus, panākot, ka tiek uzklausīts un ņemts vērā sabiedrības viedoklis.