Latvijas Kvalitātes Biedrība

Pieredzes apmaiņa VSIA "Latvijas vēstnesis"

Š.g. 6.novembrī notika pieredzes apmaiņas pasākums VSIA "Latvijas Vēstnesis".
Tikšanās tēma - "Uzņēmuma labie prakses piemēri stratēģiskajā ilgtermiņa un īstermiņa plānošanā. Uzņēmuma politika un vērtības"
Tikšanās laikā klātesošie iepazinās ar informāciju par "Latvijas Vēstnesi", struktūru, misiju, vīziju, mērķiem un vērtībām, guva ieskatu KVS un uzņēmuma iekšējā komunikācijas sistēmā (prezentāciju sk. mūsu mājas lapas sadaļā Noderīga informācija/Prezentācijas).

Domāju, ka tikšanās dalībniekiem vērtīga bija ne tikai informācija par darba organizāciju, demonstrētā prezentācija, datu bāzes, bet arī gūtā pārliecība, ka "Latvijas Vēstnesī" galvenā vērtība ir ikviens darbinieks! To apliecināja arī filma "Latvijas Vēstnesis 20 gados".
Tikšanās patiešām bija vērtīga pieredzes apmaiņa, jo raisījās saturīga diskusija un iepazinām "Latvijas Vēstnesi" kā uzņēmumu, kurā uzmanība tiek pievērsta visiem darbības aspektiem.
Dalībnieku atziņas: "Pasākums bija ļoti vērtīgs un iedvesmojošs!" (Diāna), "Guvu apstiprinājumu tam, ka līdz šim esmu strādājusi pareizā virzienā!" (Iveta), "Divas noderīgas lietas - auditos iesaista citu struktūrvienību darbiniekus, kas nav apmācītie auditori (vērts padomāt par šādu pieeju), kā arī tas, kas darbinieku priekšlikumi, komentāri, jautājumi uzreiz tiek adrsēti attiecīgajam vadītājam (uzņēmumā ir kaut kas līdzīgs - Ideju konkurss - bet mums pieteikumu sadali un uzraudzību veic viens darbinieks)." (Jānis), "Ierosinājums - izmanrot portālu "Draugiem.lv" KVALB popularizēšanai."(Zaiga), "Arī viena gūta atziņa ir ļoti vērtīga, ja ar to var uzlabot ikdienas darbus, bet šajā pasākumā tiešām bija idejas, ko pasmelties!"(Ingrīda)

Liels paldies VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelei un kvalitātes vadītājai Daigai Eklone par atsaucību, pretimnākšanu un viesmīlību!
Jau 15.janvārī tiksimies nākošo reizi, pārrunājot jautājumus par personālu, tā plānošanu, vadīšanu, apmācībām, apmierinātības noteikšanu, motivēšanu.