Latvijas Kvalitātes Biedrība

Iespēja organizācijām veikt pašnovērtējumu saskaņā ar Izcilības pamatnostādnēm

GOA


“Biedrība Eurofortis” aicina ikvienu iestādi veikt pašnovērtējumu saskaņā ar 8 Izcilības pamatnostādnēm ar bezmaksas programmatūras GOA-WorkBench® Izcilības pamatnostādņu novērtējums palīdzību.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas Kvalitātes biedrība iesaistās nevalstisko organizāciju un Latvijas prezidentūras ES Padomē aktivitāšu plānošanā

Atsaucoties Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta aicinājumam, Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) iesniedza savus priekšlikumus pasākumiem, kurus KVALB varētu realizēt Latvijas prezidentūras ES laikā 2015.gada pirmajā pusgadā.
Ar KVALB plānotajiem pasākumiem Latvijas prezidentūras ES laikā varat iepazīties šeit. 
Labprāt uzklausīsim biedru priekšlikumus un idejas par šiem pasākumiem, lai varētu tos veiksmīgi realizēt. 

Sadarbības protokols un nevalstisko organizāciju saraksts, kuras vienojušās par sadarbību ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu lasāms šeit.

Plašāku informāciju par Latvijas prezidentūru Eiropas Padomē var atrast šeit.

 
Nevalstisko organizāciju un Latvijas prezidentūras ES Padomē memorands

7.februārī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariāts un 48 nevalstiskās organizācijās (NVO), tajā skaitā arī Latvijas Kvalitātes biedrība, vienojās par aktīvu sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē,  kad Latvija 2015.gada pirmajā pusgadā uzņemsies ES prezidentūras vadīšanu.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts un nevalstisko organizāciju pārstāvji 7.februārī parakstīja sadarbības protokolu, kurā apņemas nodrošināt diskusiju par prezidentūras darba programmu un informācijas apmaiņu par plānotajiem pasākumiem, īstenot kopīgas komunikācijas aktivitātes, kā arī veicināt sadarbību starp trio prezidentūras valstu – Itālijas, Latvijas, Luksemburgas – valsts pārvalžu un pilsoniskās sabiedrības organizācijām vietējā, reģionālā un ES līmenī.

Lasīt tālāk...
 
Interešu grupas "Kvalitāte veselības aprūpē" tikšanās Valsts asinsdonoru centrā

23.10.2012. norisinājās Latvijas Kvalitātes biedrības interešu grupas „Kvalitāte veselības aprūpē” pieredzes apmaiņas pasākums – seminārs „Kvalitātes un risku vadība Valsts asinsdonoru centrā”. Semināru vadīja Valsts asinsdonoru centra Kvalitātes un risku vadības departamenta vadītāja Natālija Bolbate.

Seminārā piedalījās kvalitātes vadības profesionāļi: Silvija Zaharāne un Zaiga Valtere no LR Veselības ministrijas, Rita Jansone no Nacionālā veselības dienesta, Evija Jēkabsone un Ilze Grīsliņa no Veselības inspekcijas, Juris Keris no Zāļu valsts aģentūras, Evija Palčeja un Dmitrijs Sliņko no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Jeļena Ščeglova no AS Veselības centru apvienības, Māris Tjarve no AS „Pasažieru vilciens”.

Lasīt tālāk...
 
Kvalitātes un efektivitātes konference

top

Latvijas Kvalitātes biedrība un Biznesa efektivitātes asociācija š.g. 28. un 29.novembrī organizē

Kvalitātes un efektivitātes konferenci

Konferences moto: "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!"(Rainis.)

Konferences galvenās tēmas:
- klientu vajadzību izpratne;
- konkurētspējas celšana;
- procesu pārvaldība;
- pārmaiņu vadība.

Konferencē ar savu pieredzi dalīsies nozares eksperti, profesionāļi un uzņēmumu vadītāji no dažādām valstīm.

Plašāka informācija un iespēja reģistrēties dalībai - konferences mājas lapā www.kvalitate-efektivitate.lv


Kvalitātes un efektivitātes konferences ģenerālsponsors:

"Bureau Veritas Latvia"

berau

Konferences sponsori:
"Lloyd's Register"                         AS "Grindeks"
LR                grindex

Informatīvais atbalstītājs:
"Latvijas Vēstnesis"
vestnesis

 

 

 
Interešu grupas diskusija "Elektroniskās kvalitātes pārvaldības sistēmas"

Š.g. 4.oktobrī Latvijas Kvalitātes biedrības Procesu vadības interešu grupa organizēja pasākumu-diskusiju "Elektroniskās kvalitātes pārvaldības sistēmas".

Par integrētās procesu un dokumentu vadības sistēmas ieviešanu Rīgas Pedagoģijas un izglitības vadības akadēmijā (RPIVA) - par esošo situāciju, mērķiem, problēmām un risinājumiem sistēmas ieviešanā - interesentiem stāstīja RPIVA kvalitātes vadītāja Irina Degtjarjova.
Kādas iespējas elektroniskas kvalitātes rokasgrāmatas izveidē un praktiskajā pielietojumā ir programmai iGrafx, stāstīja un demonstrēja A/S "Pasažieru vilciens" kvalitātes vadītājs Māris Tjarve.
Interesantu pieeju un risinājumu pakalpojumu uzņēmuma elektroniskās kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidošanā un ieviešanā ar reāla piemēra palīdzību aprakstīja Mikus Zelmanis (SIA "No manis").

Paldies Procesu vadības interešu grupas aktīvistiem par pasākuma noorganizēšanu!
Paldies RPIVA vadībai un Irinai Degtjarjovai par sirsnīgo uzņemšanu akadēmijas Senāta zālē!

Gaidīsim nākošos interešu grupas pasākumus!

 
Diskusija "Standarti un standartizācija"

Š.g. 27.septembrī notika Latvijas Kvalitātes biedrības organizētais diskusiju pasākums par standartiem un standartizāciju.

Ieskatu standartizācijas jomā, plašu informāciju par Latvijas standartu (LVS), standartizāciju Latvijā un jaunumiem Eiropas (EN) un Starptautiskajos (ISO) standartos sniedza Latvijas Standarta vadītājs Ingars Pilmanis.
Plašāk par standartu izstrādi, dalības iespējām standartizācijas tehniskajās komitejās, kā arī par ieguvumiem no piedalīšanās tehnisko komiteju darbā klātesošos informējai Iveta Mežinska (LATAK).
"Godīga standartu lietošana.  Autortiesības. Standartu iegāde un lietošana. Standartu krājumi. Jaunie standartu iegādes/izplatīšanas veidi" - profesionāļiem aktuāli un svarīgi jautājumi, par kuriem pastāstīja Sarmīte Morica, Standartizācijas biroja Standartu fonda vadītāja.
Diskusija, kas raisījās pēc informatīvās daļas, liecināja, ka izskatītie jautājumi ir ļoti aktuālii un noteikti nepieciešams vēl kāds diskusiju pasākums jau par konkrētākām ar standartiem un standartizāciju saistītām tēmām. Pozitīvi, ka iezīmējās vairākas sadarbības iespējas starp Latvijas Standartu un Latvijas Kvalitātes biedrību (savstarpēja informācijas apmaiņa, iespēja piedalīties standartizācijas tehniskajās komitejās u.c.).

Paldies Latvijas Valsts Standarta vadītājam un darbiniekiem par uzņemšanu un pasākuma dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos diskusijā!

Pasākumā rādītās prezentācijas Latvijas Kvalitātes biedrības biedriem pieejamas sadaļā "Prezentācijas".

 
Diskusija "Procesu mērīšana"

Š.g. 22.augustā VAS "Latvijas Gaisa Satiksme" telpās notika kārtējais Latvijas Kvalitātes biedrības organizētais diskusiju pasākums par tēmu "Procesu mērīšana".

Pasākuma pirmajā daļā SIA "Leilands un Putnis" valdes priekšsēdētājs Dz.Putnis dalījās praktiskā pieredzē par procesu mērīšanas nepieciešamību, mērījumu izvēli, rezultātu apkopošanu, to analīzi un izmantošanu lēmumu pieņemšanā.
VAS "Latvijas Gaisa satiksme" Aeronavigācijas informācijas daļas vadītājs V.Tumarkins sniedza ieskatu plašajā prasību un darbību spektrā, lai nodrošinātu kvalitatīvu aeronavigācijas datu sagatavošanu.
Par procesu mērīšanas sasaisti ar Lauku atbalsta dienesta darba plāna rezultatīvajiem rādītājiem pastāstīja Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta Riska un kontroles vides novērtējuma daļas Kvalitātes vadības sistēmas speciāliste A.Butkāne.

Klātesošos aktīvā diskusijā iesaistīja SIA "Leilands un Putnis" valdes loceklis J.Leilands, diskusijas noslēgumā pastāstot par organizācijas darbības rādītājiem (KPI), līdz ar to plānotais grupu darbs-diskusija "Laba prakse procesu vadībā" tiek pārcelta uz kādu no nākošajiem pasākumiem.
Noslēgumā Dz.Putnis atgādināja par iespēju piedalīties Starptautiskajā konkursā Kvalitātes inovāciju gada balva 2012.

Pasākumā rādītās prezentācijas Latvijas Kvalitātes biedrības biedriem pieejamas sadaļā "Prezentācijas".

 

 
Latvijas Kvalitātes biedrība uzņemta Latvijas Pilsoniskajā aliansē

Latvijas Kvalitātes biedrība ar Latvijas Pilsoniskās alianses Padomes lēmumu ir uzņemta par Latvijas Pilsoniskās alianses biedru.

Ar Latvijas Pilsoniskās alianses "ceļa maizi", uzsākot dalību šajā organizācijā, varat iepazīties šeit.

Latvijas Kvalitātes biedrību Latvijas Pilsoniskajā aliansē pārstāvēs Valdes locekle Imandra Galandere-Zīle.

 
Diskusija par tēmu "Iekšējie auditi"

Š.g. 12.jūnijā notika kārtējais Latvijas Kvalitātes biedrības organizētais pasākums - diskusiju par tēmu "Iekšējie auditi".

Pasākuma pirmajā daļā ar savu praktisko pieredzi par iekšējo auditu apjomiem, biežumu, iesaistīto darbinieku noslodzi, kvalitāti un drošību dalījās VAS "Latvijas Gaisa Satiksme" Kvalitātes un audita nodaļas vadītājs A.Gailītis, par ISO 19011:2011 standarta prasībām salīdzinājumā ar ISO 19011:2002 informēja SIA "Leilands un Putnis" valdes priekšsēdētājs Dz.Putnis. Valsts Kases pārstāves - Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore I.Galandere-Zīle un Iekšējā audita departamenta direktores vietniece I.Ivanova sniedza ieskatu un dalījās pieredzē par kvalitātes un iekšējo auditu integrēšanu Valsts Kasē.
Pasākuma otrajā daļā grupu diskusijā tika meklēta atbilde uz jautājumu "Kā nodrošināt pašorganizējošu interešu grupu darbību?"

Lektoru prezentācijas Latvijas Kvalitātes biedrības biedriem pieejamas šeit.

 
2012.gada 18.janvāra kopsapulces darba atspoguļojums

Kopsapulces laikā darba grupās strādājām lai noskaidrotu, ko nozīmē '' Laba Kvalitātes vadības prakse "

Darba grupas prezentē savus secinājumus

 

 

 


4 lapa no 4