Prezentācija Latvijas Kvalitātes biedrības sapulcē (26.03.2014.)

Latvijas Kvalitātes Biedrība

Prezentācija Latvijas Kvalitātes biedrības sapulcē (26.03.2014.)

Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) biedru sapulcē š.g. 26.martā KVALB valdes loceklis Vitauts Galvanausks iepazīstināja ar KVALB 2014.gada pasākumu plānu - galvenajam aktivitātēm, ko plānots īstenot šajā gadā.
Lai šīs aktivitātes veiksmīgi realizētu, KVALB valde priecāsies par katra biedra aktīvu iesaistīšanos - gan ar idejām, gan praktisku darbošanos!