Latvijas Kvalitātes Biedrība

Izveidots tiesību aktu izstrādes ceļvedis

Valsts kancelejas vadībā izveidots internetā bāzēts Tiesību aktu izstrādes ceļvedis, kas paredzēts kā palīgs valsts pārvaldes darbiniekiem, lai sagatavotu kvalitatīvus tiesību aktu projektus. Rokasgrāmata var būt lietderīga materiālu bāze arī interešu aizstāvju organizācijām. Interneta vietnē https://tai.mk.gov.lv/ izvietota aktualizēta Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata, tajā atrodamas dažādu veidu dokumentu sagataves un paraugi, tāpat informācija par aktuālajiem tiesību aktu projektiem, Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmēm, mācībām, semināriem un citiem informatīvajiem pasākumiem tiesību aktu izstrādes jautājumos.

https://tai.mk.gov.lv/

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez