Latvijas Kvalitātes Biedrība

Līdzdalības iespējas
Latvijas Zaļā kustība aicina paplašināt diskusiju par Rail Baltica projekta ietekmi

Gatavojoties Rail Baltica trases sabiedriskajai apspriešanai, kas notiks no 19. novembra līdz 1. decembrim 15 pašvaldībās, kuras skar trase, Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar speciālistiem no Vides Aizsardzības kluba un Latvijas Dabas fonda, aicina paplašināt diskusiju par Rail Baltica trases lietderību.

Ņemot vērā milzīgās publiskās investīcijas projektā Rail Baltica (3.6 miljardi eiro, no tām Latvijā līdz 2 miljardiem eiro (AECOM dati, precīzas izmaksas būs zināmas Nacionālās izpētes rezultātā 2016.gadā)), Latvijas Zaļā kustība 2015. gada 4. novembrī nosūtīja vēstules LR Satiksmes ministrijai, LR Ekonomikas ministrijai un LR Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai ar lūgumu sniegt detalizētu informāciju par projekta finansēšanas modeļiem un projekta ietekmi ne tikai uz vidi, bet arī uz tautsaimniecību kopumā, kā arī uz reģionālo attīstību.

Lasīt tālāk...
 
Gatavojies vispasaules NVO dienai

1948. gada 27. februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijā tika ieviesta definīcija – “starptautiskā nevalstiskā organizācija”, kas nozīmēja NVO sektora atzīšanu. 2011. gadā tika sāka atzīmēta Vispasaules NVO diena. Šī diena ir veltīta visām pasaules nevalstiskajām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai izceltu to nopelnus sabiedrības labā.

2014. gadā Vispasaules NVO diena tika atzīmēta visā pasaulē, tai skaitā Latvijā, ar dažādiem pasākumiem – diskusijām, forumiem, semināriem, sadraudzības vakariem u.c. Latvijas Pilsoniskā alianse aicina jau tagad apdomāt idejas par 2016. gada Vispasaules NVO dienas atzīmēšanu.

http://nvo.lv/lv/news/publication/gatavojies-vispasaules-nvo-dienai-6774/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Mācību programmas finansēšanas piedāvājums NVO

RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) ar lepnumu izsludina unikālu Executive MBA mācību programmas finansēšanas piedāvājumu personām, kuru galvenā profesionālā darbība ir saistīta ar valsts pārvaldi, nevalstiskajām organizācijām vai diplomātisko sektoru.

Šī iniciatīva izriet no RBS misijas un ir loģisks solis centienos izglītot vadītājus un sagatavot līderus, kas rada ilgtspējīgu labklājību Baltijas reģionā. Lai atbalstītu profesionāļus viņu darbā sabiedriskajā un valsts sektorā, un dotu savu ieguldījumu šī brīža un nākotnes līderu attīstībā, RBS izsludina konkursu, piedāvājot šo organizāciju pārstāvjiem īpašu mācību maksas  samazinājumu - līdz pat 70% - mācībām RBS Executive MBA maģistra programmā.

Lasīt tālāk...
 
Praktiskais darbs NVO un valdības sadarbības memoranda padomē

09.10.2015. notika memoranda padomes NVO pārstāvju un Valsts Kancelejas vadītāja M.Krieviņa tikšanās, kurā puses plānoja savstarpējo sadarbību un iezīmēja risināmo jautājumu loku, kas risināms jaunajā memoranda padomes sasaukumā. Puses vienojās, ka sadarbība tiks strukturēta trīs lielākos blokos, kurā katrā būs konkrēti jautājumi, kas tiks risināti.

Pirmais bloks: Valsts un NVO konstruktīvas sadarbības nodrošināšana, saskaņā ar memorandu, risinot NVO sektoram nozīmīgus jautājumus:
a) NVO fonds;
b) sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas atvieglošanas process.

Lasīt tālāk...
 
Iesniegts manifests par nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā

01.10.2015. eLPA nosūtīja Saeimai manifestu par Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā. Paldies aktīvajiem eLPA biedriem, kuri parakstījās un palīdzēja izplatīt manifestu! Kopumā zem manifest ir parakstījušās 50 organizācijas. Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Sabiedrisko politikas centru PROVIDUS ir izstrādāja manifestu, kurā ir pausts aicinājums izveidot 2016.gadā Nacionālo NVO fondu, paredzot tam nepieciešamos resursus. Ar manifestu var iepazīties šeit.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/iesniegts-manifests-par-nacionala-nvo-fonda-izveid-6618/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Palielinās finansējumu prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu izstrādei un ieviešanai

22. septembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos, kas paredz atbalstu prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai.*

Jaunā kārtība paredz, ka finansējums specifiskajam atbalsta mērķim – prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai –  tiks palielināts par 257 462 euro.
Tāpat grozījumi paredz, ka tīklu attīstības vadlīniju izstrādes termiņš tiks pagarināts līdz 2016. gada 31. jūlijam.

Lasīt tālāk...
 
Palielināts finansējums un pagarināts projektu iesniegšanas termiņš atbalsta programmā "zaļās" ražošanas jomā

Ministru kabineta šā gada 8. septembra sēdē tika apstiprināts Ekonomikas ministrijas priekšlikums palielināt finansējuma apmēru un pagarināt projektu īstenošanas termiņu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” aktivitātē “Nelielu apjomu grantu shēma”.

Aktivitātes “Nelielu apjomu grantu shēma” mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā.

Ministru kabinets 8. septembrī lēma palielināt aktivitātes “Neliela apjoma grantu shēma” pieejamo finansējumu par 877 118,37 EUR (tādējādi aktivitātes kopējam finansējumam sastādot 2 517 333 EUR), kura ietvaros būs iespēja papildus atbalstīt vēl 7 - 9 projektu iesniegumus.

Lasīt tālāk...
 
KVALB biedru līdzdalības iespējas

Aicinām Latvijas Kvalitātes biedrības biedrus veicināt biedrības darbu:

- kļūstot par KVALB reportieri
  Ja Jums ir vēlēšanās dalīties ar interesantu informāciju, ko esat atraduši dažādos nozares izdevumos, esat izlasījuši kādu saistošu rakstu par aktuālu tēmu, vēlaties dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, Jūsu tiešajā darbā ir saskare ar problēmu/situāciju, kuras risinājumam būtu nepieciešama plašāka kolēģu vai ekspertu iesaiste - biedrības mājas lapā, Facebook profilā, informatīvajos ziņu sūtījumos vai E-izdevumā šī informācija būs gaidīta un noderīga!

- iesaistoties Kvalitātes inovāciju balvas konkursa darba grupā
  15.oktobrī noslēdzas pieteikumu iesnegšanas termiņš dalībai 2015.gada Kvalitātes inovāciju balvas konkursā. Lai sekmīgi piesaistītu dalībniekus, aicinām palīgus darba grupā, kas apzinātu potenciālos dalībniekus, aicinātu tos piedalīties konkursā, veidotu un aktualizētu konkursa dalībnieku datu bāzi, piedalītos vērtēšanas procesā.

- iniciējot/koordinējot/vadot interešu grupas darbu
  Jūsu darbā ir kāda problēma, kuras risināšanai noderētu ne tikai teorētisks, bet arī praktisks padoms, kolēģa pieredzes stāsts, atbalsts, citu viedokļu uzklausīšana? Noteikti starp KVALB biedriem ir daudzi ar līdzīgu problēmu. Protams, var meklēt kāda paziņas vai eksperta palīdzību, padomu literatūrā vai internetā, bet - varat sanākt nelielā grupā un laiku pa laikam izrunāt aktuālās problēmas, dalīties vai kopīgi meklēt labāko risinājumu. 

Jūsu ierosmes vienmēr tiek gaidītas KVALB "biroja" e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 http://www.sif.gov.lv/images/atteli/logo/sif-kras-eez.jpg

 
NVO fondam būt jau 2016.gadā!

Jau vairāk kā sešdesmit organizācijas ir parakstījušas vēstuli par Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā 2016. gadā. Parakstu vākšana turpinās līdz jūnija beigām! Aicinām nepalikt vienaldzīgiem, bet rakstīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu paust savu atbalsu un vēlmi pievienoties vēstules parakstītājiem.

28.05.2015. tika nosūtīta vēstule lēmumu pieņēmējiem ar aicinājumu izveidot NVO fondu 2016. gadu. Vēstulē tiek pausta pārliecība, ka tādas aktivitātes, kā NVO pārstāvju darbs nozaru ministriju un Ministru Kabineta veidotās darba grupās, atzinumu izstrāde un sniegšana par sabiedrībai nozīmīgām tēmām - izglītības, veselības, sociālās labklājības, dzimumu līdztiesības, korupcijas, atvērtas valsts pārvaldes, vides un citās jomās nebūs iespējama vai notiks būtiski samazinātā apjomā, ja steidzami netiks izveidots NVO fonds.

Atgādinām, ka ar 2016. gadu beidzas Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalsts Latvijas NVO un nav zināms to apjoms nākamajā periodā, jo Eiropas Komisija joprojām nav vienojusies ar donoru valstīm par sadarbības iespējamo finansiālo apjomu.

Ar pilnu vēstules tekstu var iepazīties šeit.

Papildu informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/nvo-fondam-but-jau-2016gada-6310/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez 

 
ES programma "Eiropa pilsoņiem"

Aicinām pievērst uzmanību ES programmai „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020), kuras mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem.
Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.

Lasīt tālāk...
 
Reģionālie semināri par ES programmu "Eiropa pilsoņiem"

Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts aicina piedalīties informatīvajos semināros „ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) finansējuma iespējas”, kas notiks četru Latvijas reģionu pilsētās maija mēnesī.

Lasīt tālāk...
 
NVO sāk pieteikumu pieņemšanu skolēnu nodarbinātības pasākumam

Sākot ar šī gada 9. aprīli, Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) sāk pieņemt darba devēju pieteikumus dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, kas tiks īstenots no 1.jūnija līdz 31.augustam; viena skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis.  Lai pieteiktos, darba devējam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa (skat. pielikumā) un jāiesniedz tajā NVA filiālē, kuras darbības teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam.    

Pasākuma mērķis ir veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.

Rīgas reģionālajā filiālē pieteikumus pasākuma īstenošanai pieņem Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā, 204.kabinetā.
Ja rodas jautājumi, iespējams sazināties ar nodarbinātības organizatoriem:
Līgu Jansoni ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ),
Ingunu Bērziņu ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ),
Andreju Tkačenko ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ).
Tālrunis Nr.67507858

Darba devējs ar skolēnu slēgs darba līgumu uz NVA norādīto skolēna nodarbinātības laiku pasākumā un nodrošinās darba vadītāju, kurš palīdzēs skolēnam apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas.
NVA nodrošinās darba devējam dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt, otru algas pusi skolēnam maksās darba devējs pats. Darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu. Darba devējs par nodarbināto skolēnu veiks arī darba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu.
NVA nodrošinās arī dotāciju ikmēneša darba algai skolēna darba vadītājam. par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs noteikts vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācija par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

NVA apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes gadījumiem pasākuma laikā.

Plašāka informācija par pasākumu NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3962


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez 

 
Polijas NVO meklē ERASMUS+ projekta sadarbības partneri

Polijas NVO (Center for Citizenship Education, CCE) meklē sadarbības partnerus, lai piedalītos ERASMUS+ projektā, kas saistits ar pirmsskolas un sākumskolas bērnu izglītību (bērni 5/6-8/9 gadu vecumā), lai nodrošinātu skolotājiem efektīvu metodoloģiju bērnu pamatkompetenču attīstīšanai. 
Varbūt varat ieteikt kādu publiskā sektora organizāciju vai NVO, kas iesaistīta atbilstošu jautājumu risināšanā? Varbūt Jūsu pārstāvētā organizācija darbojas šajā sfērā?

Ja šis piedāvājums šķiet interesants un ir vēlme iesaistīties sadarbībā sākumskolas izglītības jomā, jāsazinās ar:
Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Director of the Department
Civic and Economic Education Programmes
Center for Citizenship Education
ul. Noakowskiego10/1
00-666 Warszawa
(22) 659 62 05, w. 109

Īsa informācija par CCE
Center for Citizenship Education (CCE) ir 1994.gadā dibināta nevalstiska organizācija. Tā darbojas, lai attīstītu pilsoniskās sabiedrības zināšanas un praktiskās iemaņas un nostāju, kas nepieciešamas demokrātiskai valstij un pilsoniskai sabiedrībai. CCE darbojas arī kā bezpeļņas skolotāju izglītības organizācija, kas reģistrēta Polijas Izglītības un sporta ministrijā. Turklāt CCE attīsta un ievieš Polijas skolās inovatīvas skolu programmas tādās izglītības jomās kā vēsture, ekonomika u.c. CCE ir uzsākusi vairāk nekā 25 valsts mēroga izglītības programmas.

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez 

 
Plānotais atbalsts 2014.-2020.

2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās atbalsta programmas tiek plānotas, balstoties uz Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam un Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2013.-2020.gadam.

 

Lasīt tālāk...
 
Pētījuma "Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2013" rezultāti

Latvijas Pilsoniskā alianse ar patiesu lepnumu nodod Jūsu ieskatam pētījumu “Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013.” Pētījumā ir apkopoti dati un fiksētās izmaiņas par 2013.gadā notikušajām izmaiņām NVO sektorā.
Galvenie secinājumi par NVO sektora darbību ir: organizāciju skaits visās Latvijas pašvaldībās ir audzis, intensīvāka un regulārāka kļuvusi organizāciju darbība, vienlaikus ir augušas valsts iestāžu gaidas par biedrību un nodibinājumu darbības profesionalitāti.
Ja vēlies uzzināt, par cik procentiem katru gadu samazinās Rīgā reģistrēto NVO skaits (attiecībā pret kopējo NVO skaitu Latvijā), kurā pašvaldībā uz 1000 iedzīvotājiem ir vislielākais NVO skaits, kāda ir situācija ar NVO skaitu katrā no reģioniem (pieaugums vai kopējā skaita samazinājums), ko iedzīvotāji domā par NVO darbu un cik Latvijas iedzīvotāji ir iesaistījušies NVO darbā, lasi jauno pētījumu un dalies ar to!
Papildus aicinām iepazīties ar Latvijas Fakti veikto sabiedriskās domas aptaujas Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā rezultātiem un publicitātes kvalitatīvo analīzi, ko veica Nacionālā informācijas aģentūra LETA.


Aktivitāte ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

http://nvo.lv/lv/news/publication/nacis-klaja-petijums-parskats-par-nvo-sektoru-latv-5693/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Valdības deklarācijas izstrādē iesaistīs nevalstiskās organizācijas

Valdības un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji vienojušies par turpmāko rīcību, kas paredz NVO iesaisti Valdības deklarācijas izstrādē. NVO iesaistes mehānisms pārrunāts trešdien, 29.oktobrī, NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss, pārstāvot valdības pusi, sēdē klātesošos NVO pārstāvjus iepazīstināja ar Valdības deklarācijas izstrādes procesu, informējot, ka jaunās Valdības deklarācijas saturs tika gatavots, balstoties uz koalīciju veidojošo trīs politisko partiju programmām. Topošās valdības deklarācijā ir izvirzītas trīs galvenās prioritātes – tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda labklājība Latvijā, kā arī valsts drošība.

Savu redzējumu par Valdības deklarācijas projektu aicināti izteikt arī sociālie un sadarbības partneri, ar kuriem plānota atsevišķa tikšanās, piektdien, 31.oktobrī.

Memoranda padomes sēdē Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta eksperte Gunta Robežniece klātesošos iepazīstināja ar Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu rīcības plāna projektu 2014.-2016.gadam. Plānā kā nozīmīgākie rīcības virzieni noteikti pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jomas attīstība, nacionālā identitātes nostiprināšana, kā arī saliedētas sociālās atmiņas veicināšana, ko paredzēts īstenot ar nozarei atbilstošu pasākumu un aktivitāšu organizēšanu.

Savukārt Finanšu ministrijas (FM) Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītāja Irita Lukšo prezentēja priekšlikumus par to, kā precīzāk definēt sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kritērijus.

Par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2009.-2014. gada periodā ziņoja FM EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece Guntra Želve, akcentējot, ka kopējais Latvijai piešķirtais neto finansējums projektiem ir par aptuveni 30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu periodā. G.Želve informēja arī par pozitīvo tendenci NVO sektoram - tāpat kā iepriekšējā finanšu instrumentu periodā arī šībrīža finansējums NVO, kas tiek ieviests caur programmu „NVO fonds”. Šajā periodā programmai tika paredzēti vairāk nekā 10,3 miljoni eiro, kas ir par 1,8 reizēm vairāk kā iepriekšējā periodā.

Sēdes materiāli pieejami šeit: http://ejuz.lv/b4

Par NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi:
NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt NVO un Ministru kabinetā sadarbības memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Plašāka informācija NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandu šeit: http://ejuz.lv/b5.

Laura Titāne
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082929
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

http://ww2.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdibas-deklaracijas-izstrade-iesaistis-nevalstiskas-organizacijas


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Kas ir stratēģiskās partnerības projekti?

Stratēģiskās partnerības projekti sniedz iespēju organizācijām, kas ir aktīvas izglītības, apmācību un jaunatnes jomā, kā arī uzņēmumiem,
valsts un pašvaldības iestādēm, citām sabiedriski aktīvām organizācijām sadarboties, lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā,
risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti.

Stratēģiskās partnerības projektu mērķis ir sniegt pozitīvu un ilgtspējīgu ietekmi ne tikai projektā iesaistītajām organizācijām, tieši un
netieši aktivitātēs iesaistītajiem dalībniekiem, bet arī ietekmēt politikas sistēmas nacionālajā un Eiropas līmenī. 

Stratēģiskās partnerības projektā var iesaistīties dažāda profila un jomu organizācijas, lai, izmantojot dažādās organizāciju pieredzes,
zināšanas un praksi, sasniegtu pēc iespējas kvalitatīvākus projekta rezultātus.

Stratēģiskās partnerības projekti var būt gan neliela mēroga starptautiski iniciatīvu projekti starp divām jauniešu organizācijām, gan
arī plaša mēroga ilgtermiņa projekti, kuros iesaistās daudzi dažādu jomu partneri ar mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgu rezultātu,
piemēram, inovatīvu jaunatnes darba metodoloģiju, pētījumus par jaunatnes jomu, IT rīkus jaunatnes darbā u.c. 

Lai gūtu plašāku ieskatu par stratēģiskās partnerības projektiem, ieskaties mūsu mājas lapas sadaļā „Projektu piemēri

Lai izveidotu kvalitatīvu projektu, noteikti jāizlasa ES programmas „Erasmus+” vadlīnijas. Rakstot projektu, jāievēro arī
sekojoši kritēriji:

Attiecināmās organizācijas

Projektā var piedalīties jebkura organizācija, kas dibināta Programmas valstī vai jebkurā pasaules valstī*.

Piemēram: izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības, sociālie partneri, tirdzniecības palātas un arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, kultūras iestādes, bibliotēkas, muzeji,

karjeras centri, iestādes, kas nodrošina neformālās un ikdienas mācīšanās procesā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, neformālas jauniešu grupas.

* Projektā kā partneri var iesaistīties arī organizācijas no citām pasaules valstīm, ja to dalība nes pievienoto vērtību projekta mērķa sasniegšanā.

Kas var iesniegt projektu?

Jebkura no augstāk minētajām organizācijām, kas dibināta Programmas valstī var būt iesniedzējs. Šī organizācija iesniedz projektu visu partnerorganizāciju vārdā.

NB! Neformālām grupām, iesniedzot projekta pieteikumu Latvijas nacionālajā aģentūrā, ir nepieciešams likumiskais pārstāvis.

Organizāciju skaits Stratēģiskās partnerības projekti ir starptautiski projekti, kuros jāiesaistās vismaz 2 organizācijām no vismaz divām dažādām Programmas valstīm.
Projekta ilgums No 6 mēnešiem līdz 2 gadiem
Kur notiek projekts? Aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs.
Kur iesniegt projektu? Tās valsts Nacionālajā Aģentūrā, kurā projekta iesniedzējs ir dibināts.
Kā ir jāiesniedz projekta iesniegums? Projekta iesniegums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski (skat.sadaļu „Projektu iesniegšana”).
Kad iesniegt projektu?

Projektu iesniegšanas termiņi:

•30. aprīlis līdz plkst.13:00 dienā pēc Rīgas laika – projektu uzsākšana laikā no 2014. gada 1. septembra līdz 2015. gada 28. februārim.

•1. oktobris līdz plkst.13:00 dienā pēc Rīgas laika – projektu uzsākšana laikā no 2015. gada 1.februrāra līdz 30. septembrim

Viena no iespējām, kā atrast projekta partneri, ir izmantot OTLAS partneru meklēšanas sistēmu: http://www.salto-youth.net/otlas. Tur projektu īstenotāji var reģistrēt savu kontaktinformāciju un jomas, kurās vēlētos īstenot projektus, kā arī meklēt partnerus savām projektu idejām. Tomēr vispirms iesakām apzināt jau esošās iespējas – sakarus no iepriekšējiem starptautiskiem pasākumiem, skolas vai universitātes sadraudzības pilsētu jauniešus u.c., kas vēlas sadarboties un veidot projektu. (vairāk sadaļā - Meklē partnerus)

Stratēģiskās partnerības projektiem nav noteikts konkrēts finansējuma apmērs, jo tā apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, iesaistīto organizāciju skaita, projekta ilguma, mēroga un plānotajām aktivitātēm. Stratēģiskās partnerības projektiem līdzfinansējuma apmērs nav obligāts.

Sīkāka informācija par finansēšanas noteikumiem stratēģiskās partnerības projektos: sadaļā Dokumenti.

Pēc stratēģiskās partnerības projekta pieteikuma iesniegšanas aģentūrā, tas tiek vērtēts aptuveni 2.5 mēnešus. Kad projekta pieteikums ir izvērtēts, iesniedzējam tiek nosūtīts oficiāls lēmums par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 

Projekta apstiprināšanas gadījumā, iesniedzējam ir jāatver projekta konts Valsts Kasē un jānoslēdz finanšu līgums ar aģentūru. Pēc finanšu līguma noslēgšanas aģentūra uz atvērto projekta kontu Valsts Kasē pārskaitīs priekšfinansējumu - daļu no kopējā apstiprinātā finansējuma projektam. Atlikušo daļu aģentūra pārskaitīs pēc projekta gala atskaites saņemšanas pēc projekta beigām, ja projekts būs realizēts par visiem 100% un gala atskaitei tiks pievienoti un attiecināti visi nepieciešamie dokumenti. Ja projekts tiks realizēts ar mazāku finansējumu, kā sākotnēji apstiprināts, iesniedzējam pāri palikušie finanšu līdzekļi būs jāpārskaita atpakaļ aģentūrai.

 
Atsevišķos gadījumos aģentūra priekšfinansējuma maksājumu var sadalīt vairākos maksājumos.

Ja rodas jautājumi saistībā ar projekta izstrādi, izvēlēto tematu, plānotajiem pasākumiem vai ko citu, droši nāc uz aģentūru, zvani vai raksti – mēs noteikti palīdzēsim!

 

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
No NĪN 2015.gadā tiks atbrīvotas 32 biedrības un nodibinājumi

Otrdien, 5. augustā, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīja un atbalstīja noteikumus par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2015. gadā tiks atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm. Kopumā no NĪN 2015. gadā tiks atbrīvotas 32 biedrības un nodibinājumi, kas ir par 5 biedrībām un nodibinājumiem vairāk kā pērn.

No NĪN tiks atbrīvotas tikai tās biedrības un nodibinājumi, kuriem ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kā arī invalīdu biedrības. Atbrīvojumu biedrībām un nodibinājumiem (izņemot invalīdu biedrības) var piemērot tikai par tām ēkām vai inženierbūvēm, kuras tiek izmantotas tikai konkrētas biedrības un nodibinājuma ar saimniecisko darbību nesaistīto mērķu sasniegšanai, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.

Savukārt to, vai biedrību un nodibinājumu ēkas un inženierbūves tiek izmantotas tajā sabiedriskā labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu (izņemot invalīdu biedrībām piederošās), patstāvīgi vērtē katra pašvaldība. Tāpat pašvaldība arī nosaka to, vai par konkrēto ēku vai inženierbūvi biedrība un nodibinājums tiks atbrīvots no NĪN maksājumiem.
Ņemot vērā gan biedrību skaita pieaugumu, gan pašreizējo biedrību un nodibinājumu īpašumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību izmaiņas un jaunos īpašumus, kuriem tiks piešķirts NĪN atbrīvojums, 2015. gadā aprēķinātā nodokļa atbrīvojuma summa ir par 36,2 tūkstošiem eiro lielāka nekā 2014. gadā.

Informācijas sagatavotājs:
Maija Straupmane
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

http://mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2014-gads/junijs/05082014-fm-05/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Latvijā ir ielikti izturīgi pamati veiksmīgai prezidentūras norisei

Divu dienu laikā (15. - 16. aprīlis) Latvijas NVO vadītāji tikās ar vairāku organizāciju un institūciju pārstāvjiem, kuri dalījās ar pieredzi, kopīgi plānojot un rīkojot pasākumus ES prezidentūras laikā (no 2013. gada 2. jūlija līdz 31.decembrim). Būtiskākais trūkums, ko akcentēja Lietuvas NVO pārstāvji, prezidentūras aktivitātes un pasākumi tika definēti un rīkoti bez konsultācijām ar sabiedrību un pasākumu īstenošanā galvenokārt tika iesaistīti sociālie partneri un profesionāļu asociācijas.

Tiekoties Latvijas un Lietuvas nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem, tika iegūta pārliecība, ka Latvija jau tagad ir soli priekšā Lietuvai. Lietuvas Ārlietu ministrija un NVO pārstāvji atzinīgi novērtēja, ka Latvijas prezidentūras plānošanas procesā savlaicīgi un profesionāli ir iesaistīti valdības sadarbības partneri – biedrības un nodibinājumi.

Iesaistītās personas, daloties ar skatījumu par sadarbību ES Padomes prezidentūrā, dalījās ar būtiskām atziņām:
1.  biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem ir iespēja aktualizēt jautājumus un tos iekļaut ES dienaskārtībā, ja sadarbība ar konkrētajām institūcijām un ES NVO sadarbības tīkliem ir savlaicīga;
2.  Prezidentūras laikā īstenotie pasākumi ir veiksmīgāki, ja savlaicīgi tiek papildinātas sadarbības partneru zināšanas un kapacitāte, piemēram, ļaujot arī NVO pārstāvjiem gūt zināšanas par lēmumu pieņemšanas procesu ES institūcijās;
3.  Latvijas organizācijām jābūt gatavām uzņemties izaicinājumus, un tām jābūt spējīgām radoši organizēt pasākumus, taču tie padarīs iesaistītās personas stiprākas un uzlabos NVO reputāciju Eiropas Savienības plašumā.
Fakts, ka to sponsorē un diskusijās iesaistās Ārlietu ministrijas pārstāvis ir kā signāls tam, ka Latvijā valsts pārvalde patiesi vēlas sadarboties ar nevalstisko sektoru.

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Ārlietu ministriju no š.g. 15. – 16.aprīlim organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Viļņu, kurā piedalījās 13 Latvijas NVO pārstāvji un Latvijas Ārlietu ministrijas pārstāvis. Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās organizācijas: Latvijas Lauku forums, Zemnieku saeima, Eiropas kustība Latvijā, Latvijas Juristu apvienība, Inovācijas savienība, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Klubs "Māja", Vecāku forums, Baltijas - Melnās jūras alianse, Eiropas Latviešu apvienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Liepājas nodaļa  un Eco partners.

http://nvo.lv/lv/news/publication/latvija-ir-ielikti-izturigi-pamati-veiksmigai-prez-5114/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
eLPA vadītāja kļūst par Memoranda padomes priekšsēdētājas vietnieci

Trešdien, 2. aprīlī, eLPA direktores p.i. Inta Šimanska vienprātīgi tika ievēlēta par padomes priekšsēdētājas vietnieci NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda uzraudzības padomē. eLPA kā padomes loceklis un kā padomes priekšsēdētāja vietnieks, rosinās padomes sēdēs izskatīt tādus jautājumus kā:
- Latvijas NVO fonda koncepcijas modeļi;
- nepieciešamie grozījumi esošajā kārtībā sabiedriskā labuma organizāciju statusa piešķiršanā un iegūtā statusa vērtēšanā;
- priekšlikumu izstrāde par ES struktūrfondu īstenošanas nosacījumiem, lai atvieglotu NVO spēju īstenot Latvijas noteiktos mērķus ES struktūrfondu kontekstā.

Lai stiprinātu NVO un Ministru kabineta sadarbību dažādu nozaru jautājumu risināšanā, eLPA aicina sniegt informāciju. eLPA kā padomes loceklis rosinās problēmjautājumu izskatīšanu Memoranda padomē, ciktāl to risināšana ir Memoranda padomes kompetencē.


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Aktualizēts jautājums par NVO fonda iespējamo finansējuma avotu

Piektdien, 21.02.2014. notikušajā Nacionālās identitātes pamatnostādņu īstenošanas padomes sēdē (pilnais nosaukums - Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēde) eLPA p.i. Inta Šimanska iepazīstināja klātesošos ar NVO piešķirto finansējumu no 2014. gada valsts budžeta. Proti, 2014. gada budžetā vairāk kā 313 000 EUR no „deputātu kvotām” tika pārdalītas 19 NVO darbības stiprināšanai un aktivitāšu izvēršanai (kopējā summa, kas tika pārdalīta kā „deputātu kvota” bija vairāk kā 3,8 miljoni euro, ko kopā saņēma 69 iestādes un skolas), kā arī Līdzfinansējuma programmai, ko administrē SIF. Tā kā finansējums tiek pārdalīts nepārskatāmā un nevienlīdzīgā veidā, kā arī tā uzraudzība nenotiek pārskatāmā veidā, eLPA ierosina „deputātu kvotu” finansējumu izskaust un deputātu vēlmi – atbalstīt Latvijas biedrību un nodibinājumu darbību – īstenot, piešķirot ikgadēju finansējumu no valsts budžeta NVO fondam tālākai finansējuma pārdalei NVO projektiem.
Piebilde: salīdzinājumam – no 2014. gada sporta federāciju izdevumiem un dalībai olimpiskajās spēlēs un Eiropas un pasaules čempionātos tika piešķirti vairāk 2 miljoni četrām organizācijām.

Informācija: http://nvo.lv/lv/news/publication/aktualizets-jautajums-par-nvo-fonda-iespejamo-fina-4953/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 


2 lapa no 3