Joomla!

Raksti
Standartu ieviešana un sertifikācija palīdz uzņēmumam augt

A.Alksne,
BM Trada Latvija

Kvalitātes vadības sistēmu sertifikācija pēc starptautiskās standartu organizācijas standarta (ISO) 9001 bija jaunums un aktualitāte 90.gadu beigās, kad sertifikācijas bizness ienāca Latvijā. Motivācija šo sertifikātu iegūt bija apliecinājums uzņēmuma prestižam, reputācijai, kā arī noderēja partneriem un investoriem, lai uzsāktu sarunas par sadarbību. Lielākoties šo standartu izmantoja ražošanas uzņēmumi, bet arvien vairāk to sāka ieviest un sertificēt arī ar pakalpojumu nozari saistīti uzņēmumi. Kas ir mainījies pēdējo divdesmit gadu laikā? Uzņēmumi ir kļuvuši daudz praktiskāki un uz sertifikāciju skatās kā iespēju atvērt jaunus tirgus ārpus Latvijas, ja viņiem to patiešām prasa partneri, potenciālie klienti. Uzņēmumi, kuri strādā uz vietējo tirgu, bieži vien pieprasa  publiskās kapitālsabiedrības un multinacionālo korporāciju pārstāvniecības, kā arī valsts un pašvaldību iestādes iepirkumos. Protams, katrā nozarē ir sava specifika un pieprasījuma apjoms pēc sertifikātiem. Arvien mazāk uzņēmumu izvēlas sertifikāciju prestiža dēļ vai sevis pašu dēļ - kā apliecinājumu kādam no standartiem atbilstošai darbības praksei.

Lasīt tālāk...
 
Kvalitātes vadības sistēmas nav atrautas no realitātes

A.Alksne,
BM Trada Latvija

Klienta pieprasījums pēc sertifikāta
Daudzi uzņēmumi vēlas sertificēties pēc kvalitātes vadības standarta ISO 9001, jo to pieprasa klients. Klients norāda, ka sadarbojas tikai ar piegādātājiem, kuri ir sertificēti atbilstoši ISO 9001, tāpēc, lai iegūtu klientu vai saglābtu biznesu, uzņēmumam ir nepieciešams šis sertifikāts. Problēma ar šiem uzņēmumiem ir tāda, ka viņi uztver sertifikāciju un tās izmaksas kā iespēju īsā laikā iegūt labu klientu, bet ne vienmēr ievieš uzņēmumā konceptu, kur kvalitāte tiek nodrošināta, nemitīgi to uzlabojot. Šajā rakstā vēlos pastāstīt par sistēmu ieguvumiem un pieredzi, kas notiek ar uzņēmumiem, kas aizdomājas par kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu, reāli to ievieš un sertificējas.

Lasīt tālāk...
 
ISO 9001:2015 un EFQM Izcilības modelis

Piedāvājam informatīvo materiālu angļu valodā “The new ISO standarts on management systems and the EFQM Business Excellence Model”.
Materiāla autors: Ruud Stassen (INK, Nīderlande).
Materiāla autortiesības pieder EFQM.

Informatīvajā materiālā galvenā uzmanība pievērsta jautājumiem, kā ISO 9001:2015 saistās ar EFQM Izcilības modeli, kādiem nolūkiem tie ir noderīgi, uz kādiem galvenajiem principiem tie pamatojas, to saturam, kopīgajam un atšķirīgajam, kā ISO 9001:2015 un EFQM Izcilības modelis papildina viens otru.

Lasīt tālāk...
 
Iekšējais auditors kā organizācijas iekšējais treneris

Dz.Putnis,
SIA "Leilands un Putnis" valdes priekšsēdētājs

Mūsdienu straujajā tehnoloģiju, sistēmu attīstības un informācijas aprites laikmetā prasības iekšējo auditu kvalitātei arvien palielinās. Audits jau sen vairs nav tikai pārbaude, kas tiek veikta formalitātes pēc, lai iesniegtu kārtējo atskaiti. Mūsdienās prasības auditora kvalifikācijai arvien pieaug, un īpaši svarīgas ir tieši auditora profesionālās iemaņas, kompetence, kuru iespējams pilnveidot vien praktiskā darbā – īstenojot auditus.

Auditora darbs ietver daudz vairāk prasmju un iemaņu, kā iesākumā varētu šķist. Pastāv uzskats, ka auditors nereti traucē citu darbam, pieprasot lielu apjomu dažādas informācijas par to, kā notiek svarīgākie procesi organizācijās, kā darbojas sistēmas u.tml. Tomēr mūslaiku straujā tehnoloģiju attīstība, nemitīgā informācijas aprite un aizvien pieaugošais sistēmu skaits pieprasa arvien labāku auditora sagatavotību un lielāku kompetenci, turklāt ne vien tehniskā līmenī, bet arī komunikācijas kontekstā, sadarbības veidošanā un citās jomās. Kādas prasmes nepieciešamas iekšējam auditoram un kas ir labs auditors? Par to šajā rakstā.

Lasīt tālāk...
 
Veiksmīgi aizvadīta konference "Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās"

Dz.Putnis,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētājs

Š.g. 23.septembrī notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) un Valsts kancelejas (VK) kopīgi organizētā konference “Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās”. Konference bija līdzšinējās sadarbības starp KVALB un VK lielākais pasākums, kas sniedza daudz ierosmju un motivēja attīstīt sadarbību arī turpmāk.

Ja uzsveram, ka viens no svarīgākajiem publiskās pārvaldes mērķiem ir maza, efektīva, profesionāla un iedzīvotājiem pieejama valsts pārvalde, zinām, ka Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam paredz, ka valsts pārvalde ir mazinājusi administratīvo slogu un pārskatījusi funkcijas, lai nodrošinātu vienkāršu, pārskatāmu un ērtu minimāli nepieciešamo procedūru kopumu, kas uzņēmējdarbības aktivitāti atbalsta, nevis bremzē, jāatzīst, ka virzība uz to notiek ļoti pakāpeniski.

Labas pārvaldības principa izpratne un pielietošana noteikti sekmē virzību uz efektivitāti, kvalitāti un ilgtspējīgu attīstību, tāpēc konferencē piesaistījām lektorus, kas sniedza savu skatījumu uz šīm problēmām gan no valsts pārvaldes un pašvaldību viedokļa, gan arī no uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un klientu viedokļa.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas Kvalitātes biedrības pašnovērtējums 2015.gadā

V.Vaščenkova,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētāja vietniece

Kopš 2014.gada Latvijas Kvalitātes biedrība ir EFQM organizācijas biedrs, kas dod iespēju izmantot EFQM Izcilības modeli. EFQM Izcilības modelis ir plaši atzīts un tiek izmantots Eiropā organizāciju pašnovērtējuma veikšanai un to attīstības plānošanai. Vairāk par izcilības pieeju un EFQM Izcilības modeli lasiet šeit. Tā kā Latvijas Kvalitātes biedrībai (KVALB) bija nepieciešams veikt savu pašnovērtējumu, izlēmām pašnovērtējumu veikt pēc EFQM Izcilības modeļa, jo vēlējāmies iegūt visaptverošu novērtējumu.

KVALB pašnovērtējuma veikšanai tika izveidota interešu grupa “Pašnovērtējums pēc Izcilības modeļa”, par grupas un novērtējuma vadītāju kļuva KVALB valdes priekšsēdētāja vietniece Vanda Vaščenkova.

Lasīt tālāk...
 
Aktuālie KVALB pasākumi 2015.gada noslēgumā

Dz.Putnis,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētājs

Jau ceturto gadu rudens Latvijas Kvalitātes biedrībai iezīmējas ar starptautiskā konkursa “Kvalitātes inovāciju balva” norises organizēšanu Latvijā. Šogad informatīvo pasākumu “Inovāciju veicināšanas iespējas” organizējām sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru 24.septembrī. Seminārā par savu pieredzi, veidojot jaunu biznesa modeli, par idejas attīstību, ceļu līdz atzinībai, dažādajiem aspektiem, kas palīdz idejai izaugt un jaunu ideju attīstību nākamajiem projektiem stāstīja SIA “Z2B” (zīmols Lude) pārstāve Solvita Kostjukova. “Kur rodas jauna produkta ideja? Cik garš ceļš ejams līdz idejas realizācijai gatavā produktā? Kā notiek darbs pie šāda produkta tālākas uzlabošanas?” – uz šiem jautājumiem atbildes palīdzēja atrast SIA “Trakais rotors” vadītājs Roberts Brīvlauks. Ar informāciju par Kvalitātes inovāciju balvas 2015.gada konkursa norisi, izmaiņām konkursa struktūrā un vērtēšanā dalījās Somijas Kvalitātes asociācijas pārstāvis Juha Tammi. Kā kopsaucējs seminārā bija Dz.Putņa stāstījums par inovācijas veicinošiem faktoriem un inovāciju ieviešanu kā procesu. Dalībniekiem bija daudz jautājumu katram no lektoriem, priecē, ka izvērsās saistoša diskusija, ko varbūt neļāva līdz galam izvērst pasākuma ierobežojums laikā (dalībnieku un lektoru diskusijas turpinājās vēl pēc pasākuma oficiālā noslēguma), līdz ar to radās pārliecība, ka Latvijā ir daudz uzņēmumu, kas vēlas attīstīties, un inovatīvu risinājumu izmantošanas iespējas šajā procesā ir svarīgs aspekts. Gaidām pieteikumus dalībai šī gada konkursā, cerot, ka starp dalībniekiem būs uzņēmumi, kuri impulsu dalībai saņēma seminārā!

Lasīt tālāk...
 
Veiksmīga Latvijas Kvalitātes biedrības iniciatīva - aktualizēts profesiju klasifikators

I.Lazdiņa,
Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktora vietniece

2015.gada augustā valdība apstiprināja Labklājības ministrijas izstrādātos grozījumus Profesiju klasifikatorā, kas veikti, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. Izglītības un zinātnes ministrija iesniedza Labklājības ministrijai priekšlikumu par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu, pievienojot profesiju standartu projektus, t.sk. profesijas standarta projektu „Procesu kvalitātes vadības inženieris” [1] un jaunu profesijas standarta projektu „Kvalitātes vadītājs” [2] (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40356788&mode=mk&date=2015-08-04).

Lasīt tālāk...
 
KVALB īstenoto projektu aktualitātes 2015.gada 3.ceturksnī

Projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” īstenošana ir iegājusi noslēdzošajā posmā (projekta īstenošanas termiņš ir 30.novembris). Daudz darba ir ieguldīts un daudz paveikts, tomēr vēl vairākās aktivitātēs jāīsteno atlikušie ieplānotie darbi.
2015.gada 3.ceturksnī turpinājās darbs to aktivitāšu īstenošanā, kas saistītas ar regulāriem darbiem visa gada laikā:
– 28.septembrī notika kārtējā interešu grupas “Pašnovērtējums pēc Izcilības modeļa” tikšanās,
- tika izdots 8. KVALB E-izdevums,
- tika plānots un sagatavots jaunais – 9. E-izdevums, ko šobrīd lasāt,
- aktualizēta informācija KVALB mājas lapā un Facebook profilā.

Lasīt tālāk...
 
Atziņas no EOQ (The European Organization for Quality) 59.kongresa

V.Vaščenkova,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētāja vietniece

No 2015. gada 11.jūnija līdz 12.jūnijam kā KVALB pārstāve piedalījos EOQ (The European Organization for Quality) 59.kongresā, kas tika organizēts Atēnās, Grieķijā un kura tēma bija “Is Quality a Philosophy or is it a Mindset?"

EOQ kongress ir ikgadējs pasākums, kas tiek rīkots jau kopš 1957.gada, un uz kuru ierodas kvalitātes jomas profesionāļi no Eiropas un dažādām pasaules valstīm, lai satiktos un mācītos viens no otra.
Kongresu organizēja Grieķijas asociācija EEDE, kas ir Nacionālā EOQ organizācija Grieķijā.

Lasīt tālāk...
 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) atzīta par Investoru izcilībā (Investors in Excellence)

IiE logo
Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju organizācija ir atzinusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA) par Investoru izcilībā (Investors in Excellence).
Investors in Excellence
 sertifikāta pasniegšana notiks vasaras beigās.

Irina Degtjarjova, RPIVA kvalitātes vadītāja: “Ceļš uz Investoru izcilībā sākās pirms vairākiem gadiem. 2013.gadā tika parakstīta vienošanās ar Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju organizācijas Midlands Excellence pārstāvniecību Latvijā SIA Latvia Excellence un izteikta apņemšanās divu gadu laikā apliecināt atbilstību Investors in Excellence  standarta prasībām.

Lasīt tālāk...
 
Summercamp - pirmo reizi Latvijā

Dz.Putnis,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētājs

12.-16.jūlijā Latvijā pirmo reizi notiks pasākums The Latvia Summercamp 2015, ko organizē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) sadarbībā ar European Health Futures Forum – nevalstisko organizāciju, kas rūpējas par Eiropas veselības aprūpes sistēmas uzlabošanu.

Summercamp ir netradicionāla formāta neformāls pasākums pārmaiņu vadītāju pieredzes attīstīšanai. Tas jau vairāk nekā 15 gadus notiek dažādās valstīs, apvienojot pārmaiņu vadītājus un citu nozaru profesionāļus no Eiropas un nereti arī citu kontinentu valstīm. Pasākuma laikā tā dalībnieki izzina dažādus aktuālus jautājumus, kopīgi rada risinājumus un jaunas idejas izvēlētajām tēmām.

Šī gada Summercamp tēma – The future of work, un pasākuma galvenais mērķis ir izprast mūsdienu darbu un paredzēt tā attīstību nākotnē.

Lasīt tālāk...
 
Par starptautiskā konkursa Kvalitātes inovāciju balva 2015 norisi

Noslēdzoties 2014.gada Kvalitātes inovāciju balvas konkursam, vairākas dalībvalstis, to skaitā arī Latvija, pauda konkursa organizētājiem – Somijas Kvalitātes asociācijai - savu neizpratni par konkursa vērtēšanas un uzvarētāju izvēles procesu. Kaut arī dalībai konkursā organizācijas tika aicinātas, uzsverot, ka pat nelielas inovācijas ir nozīmīgas un vērtīgas, reālajā konkursa vērtēšanās gaitā pagājušajā gadā tas nerealizējās.
Pamatojoties uz šo informāciju, organizētāji uzsāka konsultācijas un izveidoja darba grupu, lai atrastu labāko risinājumu konkursa norises uzlabošanai.

Sākot ar 2015.gadu konkursa struktūrā un vērtēšanas procesā ir ieviestas būtiskas izmaiņas:
1) speciālā kategorijā tiek izdalītas atbildīgas inovācijas sabiedriskajā un veselības aprūpes sektorā un izglītības sektorā, atsevišķi – potenciālas inovācijas (inovācijas, kas vēl nav pārbaudītas praksē);

Lasīt tālāk...
 
Par augu aizsardzības līdzekļu sertifikācijas nepieciešamību

Ē.Nordens,
VSIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" valdes loceklis

VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” savu darbību veic inspicēšanas, testēšanas un produkcijas sertifikācijas jomās -  lauksaimniecības tehnikas, mežizstrādes tehnikas, bioloģiskās lauksaimniecības jomās u.c.

Pašreiz sabiedrībā, it īpaši ar lauksaimniecības nozari saistītu speciālistu vidū,  ir aktuāls jautājums par akreditācijas nepieciešamību institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu – konkrēti – augu aizsardzības līdzekļu iekārtu inspicēšanu. Plašākai sabiedrībai šīs iekārtas ir pazīstamas kā “lauku smidzinātāji”, un ikdienā mēs tos varam redzēt izsmidzinām augu aizsardzības līdzekļus labības laukos un citās apstrādājamās zemēs. Ņemot vērā, ka šīs iekārtas nepareizas ekspluatācijas rezultātā var radīt apdraudējumu apkārtējai videi, jo tajās tiek izmantotas ķīmiskās vielas, iekārtām ir nepieciešams veikt neatkarīgas tehniskās pārbaudes, kuras nodrošina akreditētas inspicēšanas institūcijas. Pašlaik to arī paredz MK noteikumi.

Lasīt tālāk...
 
KVALB īstenoto projektu aktualitātes

2015.gada otrajā ceturksnī mazāk pamanāms, bet aktīvs darbs norisa pie abu KVALB īstenoto projektu realizācijas – paveiktā analīzes un nepieciešamo izmaiņu nodrošināšanas, turpmāko pasākumu plānošanas un īstenošanas.

2015.gadā KVALB turpina darboties pie divu projektu realizācijas - "Bequal.net" un "Ar labu pārvaldību par ilgtspejīgu attīstību".

Lasīt tālāk...
 
Uzsākts KVALB darbības novērtējums pēc EFQM Izcilības modeļa

V.Vaščenkova,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētāja vietniece

2015.gada pavasarī KVALB plāno veikt savas darbības novērtējumu pēc EFQM Izcilības modeļa 9 kritērijiem.
KVALB pašnovērtējums tiks veikts pēc EFQM modeļa, jo, veicot pašnovērtējumu pēc šī modeļa, tiek apskatīta organizācija kopumā no dažādiem skatupunktiem, lai noskaidrotu aktuālo situāciju un, pamatojoties uz šo vērtējumu, atklātu jomas, kas ir vēl jāattīsta, lai tās varētu kļūt par organizācijas stiprajām pusēm.

Lai veiktu KVALB darbības novērtējumu, kā arī, lai padziļinātu dalībnieku zināšanas un dotu iespēju apgūt jaunas prasmes, ir izveidota jauna interešu grupa “Pašnovērtēšana pēc Izcilības modeļa”.

Lasīt tālāk...
 
Kvalitātes vadītājs kā plaša profila speciālists

Materiālu sagatavoja L.Rancāne, balstoties uz Metjū Barsalou (Matthew Barsalou) rakstu „Well rounded. Broader knowledge needed to be employable in quality field”.

Lai strādātu kvalitātes vadības nozarē, nepieciešamas plašas zināšanas.

Jēdziens „renesanses cilvēks” tiek lietots, aprakstot kādu, kurš ir ieguvis vispusīgas zināšanas vai apguvis kvalifikāciju vairāk nekā vienā jomā. Šis jēdziens tāpat apzīmē kvalitātes vadības profesionāli, kurš ne tikai pārvalda kvalitātes vadības jomu, bet arī izprot organizāciju, kurā strādā - tās darbības specifiku.

Humanitārajās zinātnēs ir koncepts, kas pielīdzināms renesanses cilvēka jēdzienam, tas nodēvēts par „septiņām humanitārajām zinātnēm”. Humanitārās zinātnes ir sadalītas loģikā, gramatikā un retorikā ar aritmētikas, mūzikas, ģeometrijas un astronomijas apakšprogrammām. Kvalitātes vadītājam nav jāsaprot mūzika vai astronomija, lai veiktu savus ikdienas pienākumus, bet viņam vai viņai jāpiemīt vispārējai sagatavotībai, kas iegūta caur formālo izglītību, apmācībām un pieredzi vai visu šo trīs komponentu apvienojumam.

Lasīt tālāk...
 
3.starptautiskās Kvalitātes konferences novērtējums un ierosinājumi nākamajām konferencēm

Š.g. 5. un 6.februārī notika 3.starptautiskā Kvalitātes konference un konferences autorsemināri.
Šī gada konferences tēma bija „Izrāviena vadība”, autorseminārus vadīja Gregory Watson (Profound Process Knowledge in Breakthrough Transformations) un Jozefa Fawcett (Innovation Management – energise your thinking!).

Lai novērtētu konferences dalībnieku apmierinātību, izskatīto tēmu piemērotību, rastu idejas un saņemtu konkrētus ierosinājumus nākamo konferenču organizēšanai, tika izstrādāta konferences dalībnieku aptaujas anketa. Respondentiem bija jāatbild uz astoņiem jautājumiem, norādot savu mērķi dalībai konferencē, novērtējot konferences organizatorisko un saturisko pusi, izvērtējot dažādu aspektu nozīmi, piedaloties šāda formāta pasākumos, ieguvumus no dalības konferencē un sniedzot ierosinājumus nākamajām konferencēm. Kaut arī aktivitāte, atbildot uz anketas jautājumiem, nebija pārāk augsta, tomēr ceram, ka saņemtā informācija un vērtējums rāda kopējo tendenci.

Lasīt tālāk...
 
Kvalitātes vadība - uzņēmuma veiksmes atslēga?

Materiālu sagatavoja L.Rancāne, izmantojot Sema Jankeleviča (Sam Yankelevitch) rakstu „Wearing the hat of quality: what does it really mean?”

Lai gan kvalitātes vadība vairs nav jauna disciplīna, daudzos uzņēmumos joprojām nav vienādas izpratnes par kvalitātes vadības funkciju, tās pienesumu organizācijas kopējā darbībā un mērķu sasniegšanā.

Dažas firmas profesionāļus, kas strādā šajā jomā, ir pazeminājušas līdz produktu un ražošanas procesu līmenī iesaistītajiem, citās kvalitātes vadības funkcija tiek uztverta pat kā iejaukšanās uzņēmuma procesos. Minētais norāda uz izpratnes trūkumu par kvalitātes vadības lomu organizācijās un kvalitātes vadītāju nepietiekamu iesaisti būtiskos uzņēmējdarbības procesos. Tajā pašā laikā pastāv uzņēmumi, kas kvalitātes vadību un kvalitātes vadītāju iedzīvinātās metodes uzskata par uzņēmuma veiksmes faktoru.

Lasīt tālāk...
 
Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" aktualitātes 2015.gada 1.ceturksnī

A.Putne, projekta vadītāja

2015.gads būs noslēdzošais gads pirmajam projektam, kam Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) ieguva finansējumu, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projektu konkursā.

2015.gadā jāīsteno ieplānotais deviņu aktivitāšu ietvaros. 2015.gada 1.ceturksnī turpinājās jau pagājušā gada beigās uzsāktie darbi pie projekta aktivitāšu īstenošanas, lai sekmīgi pabeigtu projekta realizāciju.

Lasīt tālāk...
 
Trīs iemesli, kādēļ apmeklēt Kvalitātes konferenci

L.Rancānes intervija ar Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētāju Dz.Putni

Qkonf logo 200X38px 3

5. un 6.februārī notiks 3.starptautiskā Kvalitātes konference. Konferenci rīko Latvijas Kvalitātes biedrība, un šis ir vienīgais pasākums Latvijā, kas veltīts tieši kvalitātes vadības jomai. Par šīgada konferences tēmu izvēlēta „Izrāviena vadība”.

Uz jautājumiem, kādēļ ir vērts piedalīties konferencē, atbild Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis.

Kādēļ Kvalitātes biedrība ik gadu rīko šo konferenci?

Kvalitātes konferenci nu jau varam dēvēt par tradīciju. Tas ir pasākums, kas ļauj satikties organizāciju kvalitātes un attīstības vadītājiem, auditoriem un arī uzņēmumu vadītājiem, kā arī citiem interesentiem. Tas ir arī viens no mūsu galvenajiem mērķiem – radīt unikālu notikumu un radošu vidi divu dienu garumā cilvēkiem, kas ikdienā strādā kvalitātes vadības jomā, vēlas uzlabot organizācijas darbību vai arī vienkārši interesējas par šo tēmu. Konference ir iespēja profesionāļiem, kurus vieno šī tēma, uzzināt jaunākās nozares tendences pasaulē, ieklausīties vērtīgos pieredzes stāstos, kā arī atrast domubiedrus, dalīties viedokļos un apmainīties idejām.

Lasīt tālāk...
 


1 lapa no 3