Joomla!

Iesniegti priekšlikumi par MK noteikumu projektu

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību" (turpmāk - Projekts), kas aizstās spēkā esošos Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību".

Tā kā pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē Ekonomikas ministrija Projektu bija nodevusi sabiedriskai apspriešanai, KVALB aicināja savus biedrus izteikt ierosinājumus vai komentārus par sagatavoto projektu.

Tika saņemti vairāk nekā 50 komentāru, ierosinājumu un priekšlikumu, kas tika apkopoti un iesniegti Ekonomikas ministrijā.

Paldies mūsu biedriem, kuri izteica savu viedokli un ierosinājumus!