Joomla!

KVALB turpina sadarbību valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādņu īstenošanai

2018.gada 3.janvārī notika otrā tikšanās Valsts kancelejā par sadarbības partneru ieguldījumu Valsts pārvaldes reformu plāna atbalstam, nodrošinot organizāciju vadības metožu apmācību, pielietošanu, pieredzes apmaiņu un popularizēšanu iestāžu darbības efektivitātes veicināšanai.

Sanāksmē piedalījās: Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktora konsultante Ināra Laure, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis, Valsts administrācijas skolas (VAS) direktore Agita Kalviņa, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departaments Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļa konsultante Laura Dimitrijeva, Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore Imandra Galandere-Zīle, Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes loceklis Dzintars Putnis, Latvijas Nacionālas projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs Ivars Ruņģis, Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes loceklis Pēteris Rimšs.

Tikšanās laikā iesaistītās institūcijas informēja par plānotajiem pasākumiem valsts pārvaldes attīstībai un reformu plāna īstenošanai, kā arī pārrunāja iespējamo sadarbību uzdevumu īstenošanai.

Valsts kanceleja informēja:
- par augstākā līmeņa vadītāju apmācību programmas apmācību moduļiem;
- 2018.gada tēma tiks pasludināta – publiskie pakalpojumi;
- plānots darbs pie valsts pārvaldes iestāžu (pārvaldības) gada balvas izstrādes. Viens no iespējamiem iestāžu novērtēšanas kritērijiem varētu būt atbilstoši Eiropas izcilības modelim EFQM;
- 2018.gada rudenī plānota Valsts pārvaldes labas pārvaldības konference, kur tiks aicinātas institūcijas dalīties ar savu labo praksi.

VAS informēja par plānotajiem trim galvenajiem darbības virzieniem:
- apmācība – uzsvars uz efektivitātes pieejas Lean metodēm un dizaina domāšanu;
- pārmaiņu vadības projekta komandu izveide un labās prakses rezultātu pielietošana;
- citu valstu pieredzes apgūšana (piem., Beļģijas iniciatīvas birokrātijas mazināšanai).

VARAM informēja par galvenajiem darbības virzieniem:
- tehnoloģiju atbalstu un nozīmi valsts pārvaldes pakalpojumu efektivitātes nodrošināšanā;
- par plānotajām aktivitātēm publisko pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas jomā.

Pārējie sadarbības partneri informēja par savu pieredzi un iespējamo ieguldījumu valsts pārvaldē plānoto aktivitāšu atbalstam. 

Pirmā tikšanās, kurā konceptuāli vienojās par kopīgu sadarbību valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādņu un valsts pārvaldes reformu plāna īstenošanā, notika Valsts kancelejā 2017.gada 11.oktobrī.