Joomla!

4.starptautiskā Kvalitātes konference "Mainīgā pasaule"

Konference-109 27.-28.aprīlī “Bellevue Park Hotel Riga” notika jau ceturtā starptautiskā Kvalitātes konference “Mainīgā  pasaule”.
Galvenie konferences temati bija - jaunās vēsmas, pārmaiņu un risku vadība, pamati ilgtspējīgai darbībai.
Konferencē tika apskatītas pasaules tendences un to ietekme uz organizācijām, meklētas atbildes uz jautājumiem par organizāciju pieredzi inovāciju izmantošanā, pārmaiņu vajadzības apzināšanu un vadību, par pieeju risku vadībā un ieinteresēto pušu interešu vadībā, pamatiem organizācijas veiksmīgai darbībai un attīstībai.

Konferences programmu veidojot, tiek meklēts līdzsvars starp profesionālo jomu aptverošiem tematiem un jautājumiem, kas nozīmīgi katram cilvēkam. Arī šoreiz klātesošajiem bija iespēja uzklausīt un diskutēt par jaunākajām nostādnēm Rietumu sabiedrības vērtību sistēmās un to ietekmi uz uzņēmumiem un to ilgtspējību (D.Somekh), par augstāko izglītību kvalitātes vadībā Latvijā (J.Mazais), “lietam, sīkumiem un paradoksa spēku” (S.Unwin), uzņēmuma kompetencēm (P.Krasņikovs), vīrieša un sievietes lomām darba vidē (U.Kuģis), darbinieku iesaistīšanu un pastāvīgas pilnveidošanas tendencēm (T.Kalyta), par pārmaiņām no diviem aspektiem – “kad klani cīnās” (A.Zakatistovs) un konkrētām pārmaiņām kvalitātes vadības sistēmā ISO 9001:2015 (I.Mežinska), darbinieku attieksmes un darba paņēmienu maiņas radītiem izaicinājumiem un mācībstundām (D.Piļāns), risku analīzi, izmantojot FMEA (Failure modes and effects analysis) metodoloģiju (S.Miezīte) un “ISOlean - Vai efektīvi vadīt kvalitāti vai kvalitatīvi vadīt efektivitāti?” (J.Leilands), tādējādi starp informāciju par konkrētu pieredzi, kvalitātes vai vadība rīkiem ievijās arī stāsti par vispārcilvēciskām vērtībām, to līdzāspastāvēšanu visās dzīves jomās.
Konferences pirmās dienas noslēgums šoreiz izvērtās kā ievads nākamajam lielajam Latvijas Kvalitātes biedrības organizētajam pasākumam – Kvalitātes inovāciju balvas 2017.gada konkursam (par konkursu vairāk varat uzzināt http://kvalb.lv/kvalitates-inovaciju-balva-.html).
Konferences otrajā dienā notika divi autorsemināri, kurus vadīja un plašāk konferencē ieskicētās tēmas izvēsa T.Kalyta un J.Leilands, ar praktiskiem piemēriem un darbošanos dodot iespēju labāk izprast teorijas izmantojumu praksē un otrādi – praktiski iegūto atziņu sasaiti ar teorijas pamatnostādnēm.
Pēc konferences, veicot konferences dalībnieku aptauju, lūdzām veikt gan konferences vispārējo vērtējumu, gan novērtēt lektoru sniegumu. Jāatzīmē, ka vispozitīvāko vērtējumu starp lektoriem saņēma Steve Unwin. Priecājamies, ka konferences vērtējums apliecina līdz šim jau īstenoto konferences programmas veidošanā – nepieciešamību uzzināt pašmāju un ārzemju pieredzes, līdzsvarot teoriju un praksi, profesionālos un vispārcilvēciskos jautājumus. No aptaujas dalībniekiem saņēmām arī virkni vērtīgu ierosinājumu nākamās konferences programmai.
Īsu ieskatu konferences norisē sniegs sagatavotais video materiāls: https://www.youtube.com/watch?v=6E3aIZblCUo
Fotomirkļus no konferences iespējams aplūkot konferences mājas lapā http://www.kvalitates-konference.lv/index.php/foto-galerija

Uz tikšanos nākamajā Kvalitātes konferencē!