Joomla!

KVALB realizē ERASMUS+ Stratēģisko partnerību projektu

Lai veicinātu izglītības kvalitāti un Eiropas Savienības ietvarstruktūras kvalitātes nodrošināšanai atpazīstamību, Latvijas Kvalitātes biedrība sadarbībā ar organizācijām no Grieķijas, Somijas un Čehijas ir uzsākusi darbu pie projekta „Labās prakses kopienas attīstība kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā”.

Projekts tika apstiprināts jaunās ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ KA2 stratēģisko partnerību konkursa ietvaros.

Projekta mērķi ir:
1.Attīstīt kvalitātes nodrošināšanas pieeju profesionālās izglītības un apmācību organizācijās, veicinot pašnovērtējuma veikšanu, sekmējot sadarbību un labās prakses apmaiņu starp organizācijām
2.Veicināt Eiropas pamatprincipu ietvarstruktūras kvalitātes nodrošināšanai izglītībā un apmācībās (EQAVET) izmantošanu un ieviešanu
3.Sekmēt kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras pielietošanu ar tiešsaistes rīka palīdzību
4.Motivēt diskusijām par kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem

Ar nepacietību gaidām pirmo tikšanos ar citām projektā iesaistītajām organizācijām, kas norisināsies š.g. 31. oktobrī, Rīgā. Ceram uz produktīvu sadarbību, jaunām idejām un pieredzi, kā arī aicinām visus interesentus sekot līdzi un galvenokārt iesaistīties projektā paredzētajās aktivitātēs, par kurām turpināsim Jūs informēt.

Projekta vadītāja
V.Vaščenkova