Š.g. 2.-3.oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē notika nacionālā konference "Veselības aprūpes kvalitātes pilnveidošana Latvijā".

Konferenci rīkoja Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca projekta „Eiropas Savienības tīkls pacientu drošībai un veselības aprūpes kvalitātei” (The European Union Network for Patient Safety and Quality of Care, PaSQ Joint Action) ietvaros.
Konferences organizatoriskajos darbos iesaistījās Latvijas Kvalitātes biedrība.

Ņemot vērā gan sabiedrības, gan veselības aprūpes vadītāju un ārstniecības personu pieaugošu ieinteresētību pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes novērtēšanā un pilnveidošanā, tiek organizēts darbs nacionālās Veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepcijas izstrādei un tās ieviešanas nodrošināšanai.

Konferences pirmajā dienā veselības aprūpes darbinieki tika iepazīstināti ar Vienotas rīcības projekta „Eiropas Savienības tīkls pacientu drošībai un veselības aprūpes kvalitātei” ietvaros identificēto labāko organizatorisko praksi pacientu drošības un aprūpes kvalitātes pilnveidošanai.
Izskatītās galvenās tēmas:
- Nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas saturs
- Veselības aprūpes kvalitātes ārējā novērtēšana – inspicēšana, sertifikācija, akreditācija
- Kvalitātes standarti un indikatori
- Ziņošanas un pilnveidošanas sistēmas veselības aprūpē
- Uz pacientu orientētas veselības aprūpes attīstība

Konferences otrajā dienā ārstniecības iestāžu pārstāvjiem tika dota iespēja praktiskajos semināros iepazīties ar jaunākajām atziņām un apgūt jaunākās metodes šādu projekta ietvaros identificēto labāko klīnisko prakšu ieviešanā:
- Roku higiēnas pasākumu pilnveidošana
- Ķirurģiskās pārbaužu lapas ieviešana

Konferenci apmeklēja apm. 170 dalībnieki no dažādām Latvijas ārstniecības iestādēm.

IMG_9230.JPG   IMG_9228.JPG   IMG_9266.JPG   IMG_9249.JPG   IMG_9268.JPG   IMG_9286.JPG   IMG_9312.JPG   IMG_9325.JPG   IMG_9330.JPG   IMG_9339.JPG   IMG_9352.JPG   IMG_9357.JPG   IMG_9372.JPG   IMG_9381.JPG   IMG_9392.JPG   IMG_9417.JPG   IMG_9461.JPG   IMG_9480.JPG   IMG_9624.JPG   IMG_9688.JPG   IMG_9716.JPG   IMG_9731.JPG   IMG_9850.JPG   IMG_9890.JPG   IMG_9894.JPG   IMG_9921.JPG   IMG_9927.JPG   IMG_9933.JPG   IMG_0007.JPG   IMG_0002.JPG   IMG_9221.JPG   IMG_9497.JPG   IMG_9590.JPG
Foto: Kristaps Ozoliņš