Joomla!

Misija, vīzija un mērķi

Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) misija:

Biedrība par savu misiju uzskata "3K" - KOMPETENCE, KONKURĒTSPĒJA, KOPDARBĪBA - veicināšanu un pastāvīgu attīstīšanu Latvijas sabiedrībā


Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) vīzija:

Pasaulē atzīts kompetenču centrs, kas atvērts inovācijām organizāciju pārvaldībā un pārmaiņu vadībā 


Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) mērķi:

Valstiski atzīta nevalstiskā organizācija, kas līdzdarbojas valsts politikas veidošanā, normatīvo aktu izstrādē un projektu īstenošanā savas darbības jomā

- Atzīts kompetenču centrs, kurā brīvprātīgi aktīvi līdzdarbojas dažādu pasaules reģionu pārstāvji