Joomla!

Prezentācijas


Seminārs-diskusija "Pārvaldīt vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR/GDPR) kā standartu!? Sistēma un komunikācija"

31.05.2018. notika KVALB rīkotais informatīvais seminārs-diskusija "Pārvaldīt vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR/GDPR) kā standartu! Sistēma un komunikācija".
Diskusiju vadīja Bureau Veritas Latvia klientu menedžeris Andrejs Boka, juridiskajos jautājumos ieskatu sniedza VSIA "Latvijas Vēstnesis" jurists, personas datu aizsardzības speciālists Jānis Frīdmanis, IT jautājumos - SIA "Leilands un Putnis" valdes loceklis, sertificēts vadības konsultants Raimonds Rullis.

 


 
Apmācības modelis uzņēmumā, kam svarīgs zinošs darbinieks un apmierināts klients

19.04.2018. notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) organizētā lekcija-diskusija "Apmācības modelis uzņēmumā, kam svarīgs zinošs darbinieks un apmierināts klients, jeb iespeja iekāpt STENDERS darbinieka kurpēs".
Lekciju-diskusiju vadīja Santa Štāle (STENDERS klientu un apkalpošanas vadītājs) un Jana Zundāne (STENDERS kvalitāte vadītāja) 

 


 
Faktori, kas nosaka klientu viedokli par apkalpošanas līmeni uzņēmumā, un metodes apkalpošanas kvalitātes vērtēšanai

20.03.2018. notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) organizētais informatīvais seminārs-diskusija "Faktori, kas nosaka klientu viedokli par apkalpošanas līmeni uzņēmumā, un metodes apkalpošanas kvalitātes vērtēšanai".
Semināru-diskusiju vadīja Agita Krastiņa (uzņēmumu konsultante un apmācību vadītāja klientu apkalpošanas jautājumos, SIA "Viesmīlības projekti" valdes locekle, bijusī Air Baltic Coropration viceprezidente lidojumu servisa jautājumos) 

 


 
Energopārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana

30.01.2018. notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) organizētā diskusija "Energopārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana".
Diskusiju vadīja Dzintars Putnis (SIA "Leilands un Putnis").
Dzintars Putnis ir procesu vadības un darbības efektivitātes uzlabošanas konsultants, IRCA reģistrēts vadošais auditors kopš 1999.gada. Kopš 2001.gada palīdzējis ieviest un pilnveidot kvalitātes, vides, darba vides, energopārvaldības un integrētās pārvaldības sistēmas vairāk kā 60 privātajiem uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā, piedalījies vairāk nekā 1000 auditos.

 

 
 
Konferences "Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās" prezentācijas

2015.g. 23.septembrī notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) un Valsts kancelejas kopīgi organizētā konference "Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās".

Konferencē piedalījās 100 dalībnieki no valsts pārvaldes un pašvaldībām, uzņēmumiem un nevalstiskā sektora organizācijām.

Konferences prezentācijas:
"Valsts pārvaldes kvalitāte - nodarbināto kompetences spogulis?" (E.Upīte, Valsts kanceleja)
"Labās prakses piemēri valsts pārvaldē" (D.Serafinas, Lietuvas Kvalitātes un inovāciju asociācija) - prezentācija ir krievu valodā
"Uzņēmējs kā valsts pārvaldes klients" (J.Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera)
"Sakārtotas darba vides ietekme uz organizācijas rezultātiem" (A.Bičeks, SIA "Leilands un Putnis")
"Risku vadība kā labas pārvaldības instruments" (I.Galandere-Zīle, Valsts kase)
"Labi pār-valdīta sabiedrības līdz-dalība" (R.Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskā alianse)
"Lean domāšanas pamatprincipu realizēšanas iespējas un grūtības valsts pārvaldē un pašvaldībā" (J.Leilands, SIA "Leilands un Putnis")

Konference tika organizēta Latvijas Kvalitātes biedrības īstenotā projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” ietvaros.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.gov.lv
| www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
sif-kras-eez 


1 lapa no 4