Joomla!

Biedri

Biedri ir fiziskas un juridiskas personas.

Ko Latvijas Kvalitātes biedrība piedāvā saviem biedriem?

 • Bezmaksas dalību biedrības rīkotajos informatīvajos pasākumos
 • Dalību pieredzes apmaiņas pasākumos
 • Regulāru informāciju e-pastā par biedrības rīkotajiem pasākumiem
 • Iespēju biedrības mājas lapā www.kvalb.lv:
  - uzzināt informāciju par aktualitātēm kvalitātes jomā Latvijā un pasaulē,
  - saņemt un dalīties ar aktuālu informāciju/rakstiem/atsauksmēm par kvalitātes jautājumiem
 • Atlaides biedrības biedriem:
  - piedaloties citos, ar biedrības līdzdalību organizētos pasākumos, apmācību kursos, konferencēs,
  - izvietojot reklāmu biedrības mājas lapā,
  - ievietojot sludinājumus biedrības mājas lapā
 • Iespēju paplašināt savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izmantojot biedrības bibliotēku
 • Iespēju paplašināt kontaktu loku, tiekoties ar nozares profesionāļiem un praktiķiem
 • Aktīvi līdzdarboties, ierosinot pasākumus, tēmas, diskusijas, pieredzes apmaiņas pasākumus,interešu grupas, palīdzot sasniegt biedrības mērķus un realizēt savas idejas