Latvijas Kvalitātes Biedrība

Laipni lūgti, Viesis
Lietotājvārds Parole: Iegaumēt mani
  • Lapa:
  • 1

Tēma: dažādu līmeņu nodaļu sadarbība

dažādu līmeņu nodaļu sadarbība 5 gadi, 5 mēnēši atpakaļ #18

Labdien! Man ir radies jautājums- Vai pastāv kāda metode, ar kuras palīdzību kvalitātes vad.sistēmas ietvaros, var uzlabo, veicināt uzņēmumā labāku sadarbību starp dažādām struktūrvienībām/nodaļām! šīm savstarpējām attiecībām jābūt vērstām uz kopēju rezultātu, bet kā biezi vien gadās katrs ieurbies savos darbos (nodaļas ietvaros)!? Ļoti gribētu zināt Jūsu pieredzi, viedokli , ieteikumus kā uzlabot savstarpējās attiecības starp struktūrvienībām! Paldies!

Re: dažādu līmeņu nodaļu sadarbība 5 gadi, 5 mēnēši atpakaļ #19

Ir dažādas metodes sadarbības veicināšanai, minēšu dažas:
- pārveidot organizācijas darbību no hierarhiskās uz procesu orienēto. Parasti process noris dažādās hierarhiskas organziācijas struktūrvienībās, tāpēc nereti rodas grūtības panākt saskaņotu darbību nepieciešamo rezultātu panākšanai. Iesaku procesu apzināšanu sākt ar uzņēmuma vīziju un mērķiem un tad noteikt tos procesus, kuri nepieciešami vīzijas un mērķu sasniegšanai. Rēķinieties, ka šada pārveide būs liels izaicinājums, jo prasīs izmaiņas esošajā darba praksē un vadībā;
- ja pareizi sapratu, Jums ir noteikti kopēji mērķi (miniet kopējā rezultāta sasniegšanu). Pamēģiniet katram mērķiem noteikt nepieciešamo rīcību kopumu (iesaistot struktūrvienību vadītājus), lai tas tiktu sasniegts un sastādīt rīcības plānu. Parasti mērķu sasniegšanai nepieciešama vairāku struktrūrvienību iesaistīšanās, tāpēc dažādu struktūrvienību pārstāvji strādās kopīgi mērķu sasniegšanai. Rīkojiet regulāras sanāksmes mērķu sasniegšanas progresa pārskatīšanai. Norādiet gan mērķus, gan darba plānu un sasniegšanas progresu visiem darbiniekiem pieejamā vietā, lai visi ir lietas kursā;
- organizējiet grupas problēmu risināšanai, iekļaujot tajās dažādu struktūrvienību pārstāvjus. Parasti kopīgs darbs veicina arī sadarbības uzlabošanos. Grupu var veidot gan konkrētas problēmas risināšanai, gan kā patstāvīgu veidojumu.
Lai veicas!!!

Re: dažādu līmeņu nodaļu sadarbība 5 gadi, 5 mēnēši atpakaļ #20

Pilnīgi piekrītu Dzintara rakstītajam. Varu teikt no mūsu organizācijas pieredzes, ka procesu vadības ieviešana palīdz uzlabot struktūrvienību sadarbību, informācijas plūsmu, organizācijas darbības izprašanu, savu lomu sekmīgā procesu rezultātu sasniegšanā un organizācijas mērķu īstenošanā. Protams, kā tas ir teikts arī teorijā, - ļoti daudz ir atkarīgs no augstākās vadības iesaistīšanās un/vai atbalsta, kā arī organizācijas kultūras. Būtiskas ir arī organizācijas iekšējās mācības, kuras paši organizējam un izglītojam citu struktūrvienību darbiniekus par savu ikdienas darbu. Kā vēl vienu praktisku rīku, kuru izmantojam, varu minēt - organizācijas iekšējo klientu aptaujas, t.i. viena struktūrvienība aptaujā citas struktūrvienības vai darbiniekus (atkarībā, kas ir konkrētās struktūrvienības iekšējais klients) par to apmierinātību ar savstarpējo sadarbību, sniegto informāciju, tās savlaicīgumu, pietiekamību, ērtumu u.c. Aptaujas var būt pēc nepieciešamības – anonīmas vai arī atklātas.
Veiksmīgu darbošanos vēlot!

Cieņā
Imandra Galandere-Zīle
Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore

Re: dažādu līmeņu nodaļu sadarbība 5 gadi, 5 mēnēši atpakaļ #21

Paldies jums!!
  • Lapa:
  • 1
Laiks lapas ielādēšanai: 0.21 sekundes