Latvijas Kvalitātes Biedrība

E-izdevums Nr.9 - 2015.gada septembris