Latvijas Kvalitātes Biedrība

E-izdevums Nr.7 - 2015.gada marts-aprilis