Latvijas Kvalitātes Biedrība

E-izdevums Nr.6 - 2014.gada decembris