Latvijas Kvalitātes Biedrība

E-izdevums Nr.5 - 2014.gada oktobris