Latvijas Kvalitātes Biedrība

E-izdevums Nr.2 - 2013.gada decembris