Latvijas Kvalitātes Biedrība

E-izdevums Nr.1 - 2013.gada oktobris