Latvijas Kvalitātes Biedrība

Fiziskas personas
Aelita Arnicāne
Aija Ozola-Priedīte
Aivars Helmuts Grabis
Andra Pučko
Andris Diļevka
Andžela Veselova
Anita Hāznere
Biruta Iļjiča-Vasera
Dmitrijs Sliņko
Edvarts Students
Evija Jēkabsone
Gaļina Robertsone
Ieva Gaile
Ieva Vanaga
Ilona Rozeniece-Glandere
Ilze Grīsliņa
Ilze Kausa
Imandra Galandere-Zīle
Inese Gūtmane
Inta Limanoviča
Irina Karpikova
Iveta Vārava
Iveta Žvagiņa
Jana Zundāne
Jānis Mazais
Jānis Salcevičs
Jānis Salcevičs
Jānis Sviklāns
Jolanta Mieze
Kristīne Meistare
Liāna Salzemniece
Liene Krastiņa
Liene Žvirble
Lilita Bražinska
Līga Paeglīte
Līga Reinalde
Lolita Ručevska
Madara Brice
Māris Tjarve
Mārtiņš Žogots
Natālija Bolbate
Nataļja Voļaka
Olga Veilande
Raivo Rudus
Rita Jansone
Rudīte Vīze
Salvis Čerpinskis
Sanda Vjaksa
Svetlana Aleksejeva
Svetlana Požidajeva
Vika Telle
Vilnis Peimanis
Vitauts Galvanausks
Zaiga Valtere
Zane Driņķe
Žanna Jeļisejeva