Latvijas Kvalitātes Biedrība

KVALB organizētās mācības 2018.gadā

- 2018.gada 19.aprīlī NVO namā notika KVALB organizētā lekcija-diskusija "Apmācības modelis uzņēmumā, kam svarīgs zinošs darbinieks un apmierināts klients, jeb iespēja iekāpt STENDERS darbinieka kurpēs".
Lektores:
SIA "STENDERS" kvalitātes vadītāja Jana Zundāne un klientu un apkalpošanas vadītāja Santa Štāle
Ar prezentāciju KVALB biedri var iepazīties mūsu mājaslapas sadaļā Prezentācijas.
Vairāk informācijas: http://www.kvalb.lv/paskumi/biedrbas-paskumi/896-lekcija-diskusija-apmacibas-modelis-uznemuma-kam-svarigs-zinoss-darbinieks-un-apmierinats-klients-jeb-iespeja-iekapt-stenders-darbinieka-kurpes.html

- 2018.gada 20.martā NVO namā notika KVALB rīkotais informatīvais seminārs-diskusija "Faktori, kas nosaka klientu viedokli par apkalpošanas līmeni uzņēmumā, un metodes apkalpošanas kvalitātes vērtēšanai".
Lektore:
Agita Krastiņa (uzņēmumu konsultante un apmācību vadītāja klientu apkalpošanas jautājumos, SIA "Viesmīlības projekti" valdes locekle, bijusī Air Baltic Corporation viceprezidente lidojumu servisa jautājumos)
Ar A.Krastiņas prezentāciju KVALB biedri var iepazīties mūsu mājaslapas sadaļā Prezentācijas.
Vairāk informācijas: http://www.kvalb.lv/apmacibas/887-informativs-seminars-diskusija-faktori-ka-nosaka-klientu-viedokli-par-apkalposanas-limeni-uznemuma-un-metodes-apkalposanas-kvalittes-vertesanai.html